Pyramid Water

"...PURE HEALING WATER FROM THE UNDERGROUND TUNNELS OF BOSNIAN PYRAMIDS"

Where can I buy pyramid water?
ORDER ONLINE OR SAVE SHIPPING COSTS!

Waar kan ik piramidewater kopen?
ONLINE BESTELLEN, OF VERZENDKOSTEN BESPAREN!

Nederland
België
Slovenija

PYRAMID WATER
…very beneficial! 

ONDERZOEKEN HEBBEN AANGETOOND…
PIRAMIDE WATER …zeer heilzaam!

The water is not only drinkable and free of bacteria, but is also very beneficial, as determined from a microbiological and chemical analysis!

Het water blijkt niet alleen drinkbaar en vrij van bacteriën, maar is, zoals vastgesteld uit een microbiologische en chemische analyse, ook nog eens zeer heilzaam!

Lees verder (Nederlands) Read more in English

Latest News… 

After our start in the Netherlands & Belgium (2015) with Dutch labels and description, the pyramid water bottles are now also available with English labels and instructions for use.

Na onze start in Nederland & Belgie (2015) met Nederlandse etiketten en beschrijving, zijn de flesjes Piramidewater nu ook verkrijgbaar met Engelse etiketten en gebruiksaanwijzing…

LEARN MORE

7-minerals / 7-mineralen kristallen

7-mineral crystals from the Valley of the Bosnian Pyramids
7-mineralen kristallen uit de Vallei van de Bosnische Piramides

Bosnische Kristallen

Kristallen uit de vallei van de Bosnische Piramides hebben (nog) geen officiële naam, vanwege de vele mineraalsoorten die er in één enkel kristal kunnen voorkomen, zoals Bergkristal, Calciet (in vele kleuren), Citrien en Zoïsiet.

7-mineralen kristallen

7-mineralen

Kristallen uit de vallei van de Bosnische Piramides hebben (nog) geen officiële naam, vanwege de vele mineraalsoorten die er in één enkel kristal kunnen voorkomen, zoals Bergkristal, Calciet (in vele kleuren), Citrien en Zoïsiet.

mineraalsoorten

Gebruik van Kristallen

Voordat we een uitleg geven over de werking en het gebruik is het goed te weten waarom deze kristallen met een Boviswaarde die nog dagelijks stijgt nu pas werden ontdekt. (op het moment van schrijven minimaal 70.000) 

Gebruik van kristallen

Interested in becoming a new distributor of Pyramid Water?

Contact us

For all questions, comments, or if you want to become a distributor yourself …
(Voor alle vragen, opmerkingen, of als je zelf distributeur wenst te worden…)