Bestelformulier

Het genezende water uit de piramides van Bosnië

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een E-mail met betaalverzoek.
Gelieve uw betaling direct over te maken naar:
IBAN-nr: NL22 RABO 0105980889
BIC: RABONL2U
t.n.v. JLN Breukels
Woonplaats: Hoorn
Onder vermelding van “bestelling piramidewater”

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling direct aangeboden voor verzending.

Wij danken u voor het vertrouwen.
Met kleurrijke groet,
John Breukels